NEDEN TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ ANAOKULU

NEDEN TAD ANAOKULU

NEDEN TAD PRESCHOOL?

Türk-Amerikan Derneği (TAD), 1951 yılında Türkiye ve A.B.D arasında yapılan ikili anlaşmalar neticesinde kurulmuş köklü ve prestijli bir sivil toplum örgütüdür. Kurucu üyeleri arasında zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, milletvekili Cemal Köprülü, milletvekili Prof. Halide Edip Adıvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Saraç, A.B.D. Ankara Büyükelçisi George Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black gibi isimlerin bulunduğu Türk-Amerikan Derneği, Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere-Ankara adresinde yerleşik kendi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

TAD derneğinin; ilk 2-6 yaş okul öncesi eğitim kurumu olan TAD Preschool, aynı zamanda Master Franchise olmasıyla nedeniyle de bir ilktir. Tüm Türkiye’ye Franchise verme yetkisi bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim müfredatı Özel Danışmanlarımız ve Uzmanlarımız tarafından hazırlanmış ve hazırlıkları 2 yıl sürmüştür. Bu süreç içerisinde Türkiye’de çocukların neden İngilizceyi aktif şekilde kullanamadıkları araştırılmış, konuyla ilgili uluslararası standartlar değerlendirilmiş, gerek ulusal ve gerekse uluslararası araştırma bulgularından faydalanılarak mevcut eğitim sistemimizi daha ileriye taşıyacak TAD Preschool Müfredatı geliştirilmiştirTAD eğitim felsefesi çerçevesinde tüm öğretmenlerimiz, modern teknik ve gelişmelerden haberdar olmaları, öğrencilerin faydasına olacak metotları sınıf içerisinde etkin şekilde kullanmaları ve bütün öğretmenlerin TAD eğitim felsefesi içerisinde hareket etmelerini temin etmek için uzman eğitmenlerce belirli aralıklarla verilen hizmet içi eğitim programlarına katılmaktadırlar.

TAD PRESCHOOL OLARAK; NEDEN ÇİFT ÖĞRETMEN ÖNERMİYORUZ?

Her geçen gün artan rekabet ortamında, reklam amaçlı kullanılabilecek yeni İngilizce Öğretim metotları üretilmekte ve farklılık oluşturmak için tanıtılmaktadır. Bu kapsamda, pek çok okul öncesi eğitim kurumu sınıflarda birisi anadili diğeri ise İngilizce kullanan iki öğretmenli sistemini benimsemeye başlamıştır. Anadilin iletişim dili olarak kullanıldığı ortamlarda yabancı dilin konuşmaya yönelik geliştirilmesinin mümkün olmayacağına inanan TAD Preschool eğitim sistemi, İngilizce öğretiminde anadilin kullanılmasına karşıdır. Bir öğretmenin yönergeyi İngilizce ve diğer öğretmenin de aynı yönergeyi Türkçe verdiği eğitim ortamlarında öğrenci daima kendisine daha kolay gelen yönergeyi bekleyecek ve ona odaklanacaktır. Gerek ev ortamında ve gerekse dışardaki ortamlarda sürekli anadile maruz kalan bir öğrenci kaçınılmaz bir şekilde anadildeki yönergeyi bekleyecek ve ona odaklanacaktır. Kelime düzeyinde İngilizce öğrenimine ve özellikle de anlamaya yönelik bu sistemler öğrencilerin yabancı dili kullanmasını sınırlayacak ve iletişim dili olarak konuşmasını engelleyecektir. Bu yöntemde kontrol her zaman öğretmende olup, öğretmenlerin sürekli bir şekilde bilgi vermesi, anlatması, örneklendirmesi, anadile tercüme etmesi ve dolayısıyla da sürekli konuşması gerekir. Öğretmenin konuştuğu her an ise öğrencinin bundan mahrum bırakılması anlamına gelir.

Bu düşünceden hareketle, yapılan hemen her uluslararası çalışmada yabancı dil öğreniminde anadil kullanımı ve tercümenin yabancı dil öğrenimini sekteye uğrattığı düşüncesiyle TAD Preschool, anadil ve İngilizcenin eş zamanlı kullanıldığı iki öğretmenli eğitim modelini önermemekte ve kendi bünyesinde uygulamamaktadır.

TAD Preschool Eğitiminde öğrencilerin binamızı ve aktivite alanlarını aktif şekilde kullanmaları gerekmektedir. Çocuklar günün tamamında belirli bir programa bağlı kalarak, okulun her alanını aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışmalarımıza İngilizce ağırlıklı uygulamalar yapılmaktadır. Her çocuk yaşına ve ayına göre Uzman Psikolog ve Pedagoglar tarafından değerlendirilecek ve gruplandırılacaktır.

TAD Preschool Velisi; alıştırma günlerinden, mezun olduğu tarihe kadar çocuğu ile ilgili her türlü bilgiye ister özel programımız TAD Pre-soft aracılığı ile ister bizzat gelerek veya arayarak dürüst ve net bir şekilde ulaşabilecek, her konuda danışmanlık hizmetini profesyonel olarak alacaktır.

TAD Preschool öğrencisi enstrüman çalması konusunda desteklenecektir. Yatkınlığı ve el becerileri uzmanlar tarafından değerlendirilecek olan öğrencilerimiz Piyano, Keman ve Gitar gibi enstrümanlara yönlendirilecektir.

Ne istediğini bilen,
bilinçli birer birey OLARAK YETİŞTİRİLECEKLERDİR.

 Anaokulu Ankara Çayyolu, Türk-Amerikan Derneği Anaokulu, Ankara Çayyolu Kreş

Fotoğraflarımız